Pazartesi - Cumartesi08:00 - 18:30
AdresAbacı Mah. Bolbolcu Sok. No:1 Balıkesir / Bigadiç
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kâğıt Fabrikalarında Kullanımı

Kâğıt fabrikaları yoğun su ihtiyacı nedeniyle genellikle yer altı su kaynakları ile akarsu, göl vb. gibi yer üstü su kaynaklarının yakınlarına kurulur. Kâğıt üretiminde kullanılan 3 önemli yöntem vardır ve bunların da tamamında su başrol oynamaktadır.
Kâğıt üretiminde kullanılan tomruklar havuzlarda ıslatılarak yumuşatılır. Daha sonra kâğıt liflerinin suyla temas etmesiyle devam eder. Daha sonraki aşamada da su sistemden uzaklaştırılır. Özellikle son aşamada suyun sistemden uzaklaştırılması sırasında ısı değiştiricilerde kireç tabakaları oluşmaktadır.

Kâğıt fabrikalarında kireçtaşı oluşumu genellikle inhibitör kullanılarak yapılır kullanılan su çok fazla olduğundan inhibitör ihtiyacı da çok fazla olmaktadır. Bu inhibitörlerin işletiminde yüksek sabit yatırım, sürekli ihtiyaç duyulan kimyasallar, zaman, emek ve işletme giderleri gerektirmekte ve kullanılan kimyasallar nedeniyle doğaya zarar vermektedir.
Kâğıt fabrikalarında kullanacağınız Miramak kireçtaşı oluşumunu hem ekonomik hem de çevreci bir şekilde çözecektir.

sanayi

Demir ve Çelik Sanayinde Kullanımı

Demir çelik sanayinde su; şartlandırma, hava kirliliği kontrol ve ısı aktarımı olmak üzere üç farklı sistemde kullanılır. Şartlandırma suyu, yüksek fırında toz ve cürufun bastırılması, hava kirliliği kontrol suyu, bacada tozun tutulması ve ısı aktarım suyu ise hammaddelerin ön ısıtılması ve ürünlerin soğutulması amacıyla kullanılır.

Demir çelik fabrikaları su tüketimi çok yoğun olduğundan dolayı deniz kenarlarında kurulmaktadır. Kullanılan suyun %60-70’i denizlerden temin edilir. Deniz suyu kullanıldığından dolayı yüksek miktarda kireç taşı oluşumu gözlenmektedir. Demir çelik fabrikalarında kireç inhibitörlerle önlenmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem yüksek işletme maliyeti ve çevreye zararı olan bir sistemdir. Miramak ile işletme maliyeti olmadan ve çevreye zarar vermeden hem kireçten hem de korozyondan kurtulursunuz.

Çimento Fabrikalarında Kullanımı

Çimento fabrikaları ana hammaddesinin kalker olması nedeniyle kalker yataklarına yakın bölgelerde kurulmaktadır. Bu üretim sürecinde kullanılan suda aşırı miktarda kireç bulunur. Üretimde bacalardan çıkan sıcak gazlar kazanlara iletilerek buhar üretimi yapılır ve bununla enerjilerinin bir miktarı karşılanır. Bu buhar türbini elektrik enerjisi üretebilecek kadar fazladır ve sudaki yüksek ısı nedeniyle kireç taşı oluşumu oldukça yüksektir.

Soğutma süreçlerinde eşanjörlerde oluşan kireçlenme nedeniyle belli periyodlarda kireçten temizlenmesi gerekir.
Kireç ile mücadelede çimento fabrikalarında inhibitörler kullanılmaktadır. Bu inhibitörlerin işletiminde yüksek sabit yatırım, sürekli ihtiyaç duyulan kimyasallar, zaman, emek ve işletme giderleri gerektirmekte ve kullanılan kimyasallar nedeniyle doğaya zarar vermektedir. Kirece karşı savaşta Miramak herhangi bir işletme maliyeti olmaksızın, doğaya zarar vermeden kireci etkisiz hale getirecektir.

Hazır Beton ve Beton Yapı Elemanları Üretim Tesisleri

Beton üretiminde en önemli bileşen bir m3 beton içerisinde 150-250 litre sudur. Beton üretiminde mevzuatlar gereği çimento ve agrega kalitesi üzerinde titizlikle durulur ama su kalitesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu tesislerde yüksek miktarda kuyu suyu kullanılmaktadır ancak bu sular da oldukça yüksek miktarda kireç içerir. İlk bakışta sudaki kireç beton üretimi için olumlu bir elementtir, çünkü bağlayıcı bir özelliğe sahiptir fakat yüksek miktardaki kireç karbonlaşmaya yol açacağından betonun basınç dayanımını düşürür ve betonda çatlamalara neden olur. Ayrıca beton içerisindeki ortamın pH değerini de düşürerek demirlerin oksitlenmesine neden olur.

Beton içerisindeki serbest kireç, ortamdaki karbondioksit varlığında su ile çözünür. Kirecin çözünmesi, betonda boşlukların oluşmasına, bu boşluklar ise betonun dayanımının düşmesine neden olur. Miramak betonun mukavemetini önemli oranda artırır. İşletme, kireç ve oksitlenme tehdidinden Miramak ile ekonomik ve çevreci bir şekilde kurtulurmuş olacaktır.
Normal su ile yapılan çimento ve kum karışımına kıyasla, Miramak manyetik alanından geçirilen su ile karıştırılan çimento ve kum yüksek çözünürlük nedeniyle daha hızlı sonuca ulaşılır. Daha pürüzsüz olur, hava baloncukları oluşmaz. Dayanıklılığı daha da artar.

Plastik Sanayinde Kullanımı

Plastik üretiminde son aşamada ürünlerin soğutulması gerekmektedir. Bu soğutma işleminde su, akışkan maddesi olarak kullanılmaktadır. Soğutma suları, kalıp kanallarında veya soğutma havuzlarında yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı için fazla miktarda kireç oluşumu ile karşılaşılır. Tedbir alınmaz ise kireç oluşumu sonucu soğutma sistemlerinin verimlilikleri düşmeye başlar ve soğutma kanallarının veya boruların kireç ile tıkanmasına neden olabilir.

Plastik sanayi ile ilgili kurumlar kireç ile mücadele için kimyasal su yumuşatma sistemleri ve inhibitörler kullanmaktadır. Bu sistemler yüksek miktarda sabit maliyet ve işletme maliyeti oluşturmaktadır. Oluşan kireçleri temizleme faaliyetleri zaman ve emek kaybı yaşatmaktadır. Miramak herhangi bir işletme maliyeti olmaksızın ve doğaya zarar vermeden kireci etkisiz hale getirecektir.

Termik ve Doğalgaz Çevrim Santrallerinde Kullanımı

Termik santraller ve doğalgaz santralleri için su çok önemlidir. Yakılan kömür, fuel oil, doğalgaz ile elde edilen ısı, su yardımıyla türbinlerde elektrik enerjisine çevrilir. Hareketli parçalar suyla soğutulur ve türbinlerde kullanılan buharın atık ısısı soğutma suyu ile geri kazanılır. Tonlarca su harcanan bu santrallerin, su ihtiyacı akarsu, göl, deniz ve kuyu sularından karşılanır. Bu suları kullanmak için işlemek gerekmektedir. Kullanılan suyun miktarı düşünüldüğünde ise su işleme masrafının çok fazla olacağı anlaşılacaktır. Su işleme masrafı, yakıttan sonra bu santraller için en önemli giderdir.

Termik santraller ve doğalgaz çevrim santrallerinde su genel olarak; buhar kazanlarında süreç suyu, kondenselerde, hareketli parçalarda ve yağlama sistemlerinde soğutma suyu olarak kullanılır.

Bu süreçte kullanılacak suyun kireç dışında diğer minerallerden de arındırılması gerekirken, soğutma suyunun sadece kireçten arındırılması yeterli olmaktadır. Santrallerde kullanılan suyun %95’ini soğutma suyu oluşturmaktadır. Kullanılan su miktarı çok yüksek olduğundan düşük kireçli sularda bile yüksek kireçtaşı tabakaları oluşabilmektedir. Santrallerin birçoğunda kireç sorununu çözmek için inhibitörler kullanılmaktadır. Bu inhibitörlerin işletiminde yüksek sabit yatırım, sürekli ihtiyaç duyulan kimyasallar, zaman, emek ve işletme giderleri gerektirmekte ve kullanılan kimyasallar nedeniyle doğaya zarar vermektedir.
Santraller kurularak Miramak sistemi ile herhangi bir işletme maliyeti olmaksızın ve doğaya zarar vermeden kireçtaşı oluşumundan korunacaktır.

Termal ve Jeotermallerde Kullanımı

Termaller, hem tatil amaçlı hem de tedavi amaçlı kullanılmakta. Jeotermaller ise enerji üretiminden ısıtmaya kadar değişik amaçlarla kullanılabilmektedir. Termal ve jeotermal sular değişik miktarlarda minerallerin yanı sıra yüksek miktarlarda da kireç içerirler. Bu açıdan gerek termal gerekse jeotermal uygulamalarda kireç ciddi sorun oluşturmaktadır.

Termal ve jeotermal sistemlerde kireç ile mücadele için inhibitörler kullanılmaktadır. Bu mücadelede hem debilerinin yüksekliği hem de kireç içeriğinin yüksek olması nedeniyle işletmeler için yüksek işletme maliyeti ortaya çıkmaktadır çünkü inhibitörler bunların oranlarına göre artırılmaktadır yani daha fazla kullanılmaktadır ve yüksek işletme maliyeti oluşturmaktadır.
Termal ve jeotermal sistemlerde, Miramak cihazlar kullanarak satın alma maliyeti ile işletme gideri olmadan çevreci bir şekilde kireci önlemek mümkündür.

Buhar Kazanlarında Kullanımı

Buhar kazanlarında su ile gelen kireç, zamanla kazan iç yüzeyini kaplar. Bu zamanla kazana zarar verir ve buhar kazanı fonksiyonunu göremez hale getirir. Bu zararı önlemek için önce kirecin temizlenmesi daha sonra sürekli olarak kireç önleyici kullanılarak kireç oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. Temizleme sürecinde düzenli kimyasal madde kullanımı olmadan, zaman ve emek harcamadan ve işletim maliyeti oluşturmadan Miramak manyetik kireç önleyici kullanarak buhar kazanlarının kireç tutmasını önleyebilirsiniz. Buhar kazanınıza takacağınız bir Miramak ile yıllar boyunca hiç bir işletme maliyeti olmadan kazanınız kirece karşı korunacaktır.

Isı Santrallerinde Kullanımı

Isı santralleri kalorifer kazanları, ısı değiştiriciler gibi ısı üreten veya ısı aktaran cihazların yer aldığı sistemlerdir. Bu sistemlerin en büyük sorunu kireçtir. Bu sorunu önlemek için ise kimyasal su yumuşatma sistemleri veya inhibitörler kullanılmaktadır. Bu kullanılan sistemler hem kurulum maliyetleri hem de işletme giderleri açısından yüksek meblağlara gerek duymaktadır. Çevreye verdikleri zarar ise cabası…

Kalorifer Sistemleri: Miramak manyetik kireç önleyici cihazlar içerisinden sürekli su geçtiğinde maksimum verimi vermektedir. Bu yüzden kalorifer sistemlerinde kullanılacağında soğuk su girişi yerine sıcak su çıkış hatlarına devir daim pompalarından sonra takılmalıdır. Sisteminizde kullanacağınız bir Miramak kazanınızın ve peteklerinizin ömrünü uzatarak, kireçten dolayı meydana gelen bakım masraflarından ve arızalardan kurtulmuş olacaksınız. Peteklerinizde ve kazanlarda kireçtaşı oluşumu olmayacağı için ısı verimliliği artacak daha az enerji ile daha çok ısınacaksınız.

Boylerler: Boylerler, kalorifer kazanlarından veya jeotermal enerji şebekelerinden alınan sıcak su veya buharın ısısı ile soğuk sudan sıcak kullanım suyu hazırlamaya yarayan ısı değiştirici cihazlardır. Boylerlerde ısıtıcı ve ısınan akışkan hatları olmak üzere iki ayrı hat, iki ayrı giriş ve iki ayrı çıkış yer alır. Isıtıcı akışkan, kalorifer kazanlarından beslenen sıcak su veya buhar olup, ısısından yararlanılarak ısınan akışkan (soğuk su kullanım suyu) ısıtılır. Boylerlerinizde Miramak 1 adet kapalı devre sıcak su çıkışına 1 adet de şebekeden gelen sıcak su girişine takılmalıdır.

Miramak ile korunmayan bir boyler sistemi kireçle mücadele edemez. Çok kısa bir zamanda kireçlenmeye ve müdahale edilmediğinde ise tamamen tıkanıp değişmesine sebep olacaktır. Boylerinizde kullandığınız bir Miramak yıllar boyunca hiçbir işletim maliyeti olmadan kirece karşı bir kalkan görevi görecektir.

Eşanjörler: Eşanjörler sıcak suyun ısısından yararlanarak soğuk suyun ısıtılmasını sağlayan cihazlardır. Eşanjörlerin 2 çeşidi mevcuttur biri plakalı diğeri ise borulu sistemlerdir. Plakalı sistemler hem küçük hem de verimlilikleri yüksek olması nedeniyle daha çok tercih edilmektedirler. Borulu veya plakalı olması fark etmeksizin eşanjörlerde, sıcak ve soğuk su hatları birbirinden bağımsız oldukları için 2 ayrı hatta 2 ayrı Miramak kullanmamız gerekmektedir. Bu şekilde tam bir koruma sağlanacaktır.
Isıdan en fazla yararlanmak amacıyla kullanılan boyler ve eşanjörleri tercih ederken verimi yüksek olanı ve daha kalitelisini tercih ederiz. Ama unuttuğumuz bir nokta vardır kısa bir süre sonra kireç tabakasıyla kaplanan ısı yüzeyleri verimliliğini kaybedecek ve arızalanacaktır. Eğer sisteminizde Miramak kullanıyorsanız boyler ve eşanjörlerinizin size sorunsuz bir şekilde hizmet ettiğini gözlemleyebilirsiniz.

Gemilerde Kullanımı

Gemilerde su, ana makineleri ve jeneratörleri soğutmada ve klima sistemlerinde kullanılır. Soğutma suyunun soğutulmasında deniz suyundan yararlanılır. Deniz suyu yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında yüksek derecede kireç oluşumuna neden olur. Gemilerde de kireç ile mücadele için inhibitörler kullanılmaktadır. İnhibitör kullanımı yüksek sabit yatırım oluşturmakla beraber yüksek işletme maliyeti getirmektedir. Kireci önlemek için Miramak ile herhangi bir işletme maliyeti olmaksızın denizlerimize ve çevreye zarar vermeden sorun çözülmüş olacaktır. Tesisat üzerine yerleştirildiği için yer kaplamaz, bakım ve onarım gerektirmez.

Şeker Fabrikalarında Kullanımı

Pancardan şeker üretiminde su, en önemli yardımcı madde durumundadır. Üretimdeki ilk aşama şekerin suya alınması aşamasıdır. Bu amaçla, dilimlenen şeker pancarları, sıcak suya sokulur. Bu şekilde elde edilen şeker çözeltisi şerbet olarak adlandırılır. İkinci aşamada şeker ile birlikte suya geçen yabancı maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Üçüncü aşama ise şerbetin kıvamı arttırılıp şurup elde edilmesidir. Son aşama şekerin kristalleştirme aşamasıdır. Bu aşamada kristal şeker elde edilir.
Pancardaki şekerin su ortamına alınmasında ve kıvam arttırılma sırasında yani buhar halinde iken çok miktarda su kullanılmaktadır. Çok miktarda su kullanıldığı için şeker fabrikalarında su, kuyulardan temin edilmekte ve genellikle sert su kullanılmaktadır.

Su, sıcak su ve buhar olarak çok yüksek sıcaklıklarda kullanıldığı için şeker fabrikalarında ciddi kireç ve korozyon sorunu yaşanmaktadır. Özellikle buharlaştırıcılarda çok yüksek oranlardadır. Buhar kazanı ve buhar dönüş hatlarına takılacak olan Miramak ile (hem ısı değiştiricilere giden buhar hatları ve ısı değiştiricilerin buhar bulunan tarafları, hem de buharlaştırıcılara giden buhar hatları ve bunların buhar bulunan tarafları) kireç ve korozyon oluşumuna karşı korunmuş olur. Isı değiştiricilerde ısıtılıp difüzörlere gönderilen sıcak su hatlarına ise ayrı birer Miramak takılması gerekir. Miramak ile sıfır işletme maliyeti ve çevreye zarar vermeden hem kireçten hem de korozyondan kurtulursunuz.

Süt Üretim ve Süt Ürünleri Fabrikalarında Kullanımı

Süt Soğutma Sistemleri: Mikroorganizmaların çoğalmasını ve sütün bozulmasını önlemek amacıyla sağılan sütün sıcaklığını düşürmek için kullanılan, bir tank ve bir soğutma grubundan oluşan soğutuculardır. Bu sistemler paslanmaz çelikten imal edilir. Bu sistemlerde soğutucu olarak gaz veya su kullanılır. Sabit süt soğutma tanklarında ise çoğunlukla su kullanılmaktadır.
Süt tanklarında su kullanımı, ısı değişiminin meydana geldiği yüzeylerde kireç tabakası oluşumu demektir. Bu tanklarda kireci önlemek için inhibitörler kullanılır ve bunların işletme maliyeti yüksektir.

Sütün pastörize edilmesi aşaması, yoğurt, ayran, peynir, krema gibi ürünlerin hazırlanması sırasında ısı aktarımı için su kullanılır. Su içerdiği kireç sebebiyle buhar kazanları ve ısı değiştiricilerde kireç sorunlarına sebep olur. Süt ve süt ürünleri fabrikaları kireç ile mücadelede kimyasal sistemler kullanırlar ve bunlar yüksek sabit maliyetin yanı sıra sürekli bir işletme gideri oluşturur.

Miramak kullanarak kimyasallara ödeme yapmayacak, emekten ve zamandan tasarruf ederek, işletme maliyeti oluşturmadan kirecin olumsuz etkilerinden tüm sistem korunacaktır.

MİRAMAKKURUMSAL
Uzun süredir manyetik alanın sudaki mineraller üzerindeki etkisi üzerinde çalışıyor, uluslararası literatür ve kaynaklardan yararlanıyoruz.
BAYİLERİMİZBizi nerede bulabilirsiniz?
http://www.miramak.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
WEBSosyal Medya
Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Edebilirsiniz.
MİRAMAKKURUMSAL
Uzun süredir manyetik alanın sudaki mineraller üzerindeki etkisi üzerinde çalışıyor, uluslararası literatür ve kaynaklardan yararlanıyoruz.
ŞUBELERİMİZBizi nerede bulabilirsiniz?
http://www.miramak.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
WebSosyal Medya
Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Edebilirsiniz.

Copyright by Miramak. Tüm hakkı saklıdır.

Copyright by Miramak. Tüm hakkı saklıdır.